แบบฟอร์มลงสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและเรียบร้อยและกดปุ่ม "ส่งแบบฟอร์ม" ที่อยู่ล่างสุดของแบบฟอร์ม
ชื่อบริษัท : *
บุคคลที่ติดต่อ / ตำแหน่ง : *
อีเมล์ : *
หมายเหตุ: ใช้เพื่อแจ้งให้ทราบถึงปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นผ่านทางอีเมลล์ด้านบน
อีเมล์สำรอง :
ที่อยู่ : *
จังหวัด / รหัสไปรษณีย์ : *
ประเทศ : *
โทรศัพท์ / แฟกซ์ : *
เว็บไซต์ :
ประเภทธุรกิจ : *
วันที่ก่อตั้ง (วว/ดด/ปปปป) : //ต.ย. 13/10/1995
ผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ :
หมายเหตุ: กดปุ่ม "Ctrl" เพื่อเลือกตัวเลือกหลายตัว
ยอดขายของคุณ : *
ประเทศหรือดินแดนที่จัดจำหน่าย : *
การจ่าย : *
เงื่อนไขของราคา : *
เอกสารส่งออก (ถ้าจำเป็น) :
ผู้มีส่วนร่วม (สำหรับบัญชีผู้จ่าย) : *


หมายเหตุ: โปรดเช็คแบบฟอร์มให้ถูกต้องก่อนกดปุ่ม "ส่งแบบฟอร์ม"