ส่วนประกอบทางเคมี

facebook print

Type
Standard Specifications Chemical Composition (%) Gravity Mechanical Properties
AISI
ASTM
JIS DIN Carbon Chromium Nickel Molybdenum Others Tensile Tests Elongation (%) Hardness Tests
C Cr Ni Mo   Tensile
Strength
min
ksi (Mpa)
Yield
Strength
min
ksi (Mpa)
Longitudinal Transverse HR HRB
Austenitic
AISI
ASTM 304
SUS
304
W-Nr1-4301 0.080 18.00
~20.00
8.00
~11.00
    7.93 75(515) 30(205) 35 25 192 90
AISI
ASTM 304L
SUS
304L
W-Nr1-4306 0.035 18.00
~20.00
8.00
~13.00
    7.93 70(485) 25(170) 35 25 192 90
AISI
ASTM 316L
SUS
316L
W-Nr1-4404 0.035 16.00
~18.00
10.00
~14.00
2.00
~3.00
  7.93 70(485) 25(170) 35 25 192 90