การทดสอบคุณภาพ

facebook print

1. การทดสอบด้วยการอัดอากาศ

ท่อสเตนเลสทุกเส้นจะต้องผ่านการทดสอบด้วยการอัดอากาศ ที่แรงดันขั้นต่ำ 150 psi (1034 kPa) เป็นเวลาอย่างน้อย 5 วินาที โดยอัดอากาศขณะที่แช่ท่อสแตนเลสในบ่อน้ำสะอาด เมื่อน้ำสงบลง หากมีรอยรั่วหรือฟองอากาศจากผิวท่อ ท่อเส้นนั้นจะถูกคัดออก และ นำไปตรวจสอบซ้ำอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุของการรั่ว

* ภาพการทดสอบใน เว็บไซด์เป็นเพียงการจำลองเท่านั้น! การทดสอบจริงจะอยู่ภายใต้มาตรฐาน ASTM หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา

2. การทดสอบความละเอียดของผิวท่อ

เราจะทำการตรวจสอบความละเอียดของผิวท่อ (RA) ตามแนวความยาวของท่อสเตนเลส ด้วยเครื่องวัดค่าความละเอียดของผิว โดยจะทำการวัดค่าหลังจากกระบวนการขัดผิว สำหรับอัตราความละเอียดของผิวท่อที่ขัดจะขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อของลูกค้า

การสุ่มตัวอย่าง จะนำท่อสแตนเลสชิ้นแรกของรอบการผลิตจากที่ผ่านการขัดผิว มาเปรียบเทียบกับท่อสแตนเลสมาตรฐาน

  • กรณีผ่านการตรวจสอบ จะทำการขัดผิวท่อสแตนเลสที่เหลือ หลังจากนั้นท่อสแตนเลสทุกเส้นต้องผ่านการตรวจสอบวัดค่าความละเอียดของผิวอีกครั้ง
  • กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบ จะทำการปรับเครื่องขัดผิวท่อสแตนเลส แล้วทำการขัดท่อสเตนเลสตัวอย่าง และ ทำการตรวจสอบจนกว่าจะได้ค่าความละเอียดของผิวท่อสแตนเลสตามมาตรฐานที่กำหนด

* ภาพการทดสอบใน เว็บไซด์เป็นเพียงการจำลองเท่านั้น! การทดสอบจริงจะอยู่ภายใต้มาตรฐาน ASTM หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา

3. การทดสอบความแข็งแรง

กระบวนการทดสอบความแข็งแรงของท่อสแตนเลสเป็นการตรวจสอบ ความต้านทานการดึง ความแข็งแรง ณ จุดคราก และ การยืด

* ภาพการทดสอบใน เว็บไซด์เป็นเพียงการจำลองเท่านั้น! การทดสอบจริงจะอยู่ภายใต้มาตรฐาน ASTM หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา

4. การทดสอบบานปาก

การทดสอบบานปาก ท่อสเตนเลสทุกเส้นจะต้องผ่านการทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บด้วยการบานปาก ที่รัศมี 60 องศา ท่อสแตนเลสที่ผ่านการทดสอบต้องผ่านการบานปากแล้วตะเข็บไม่แตก

* ภาพการทดสอบใน เว็บไซด์เป็นเพียงการจำลองเท่านั้น! การทดสอบจริงจะอยู่ภายใต้มาตรฐาน ASTM หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา

5. การทดสอบการกดแบน

ท่อสเตนเลสทุกเส้นจะต้องผ่านการทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บด้วยการกดแบน ที่รัศมี 90 องศา ท่อสแตนเลสที่ผ่านการทดสอบต้องผ่านการกดแบนแล้วตะเข็บไม่แตก

* ภาพการทดสอบใน เว็บไซด์เป็นเพียงการจำลองเท่านั้น! การทดสอบจริงจะอยู่ภายใต้มาตรฐาน ASTM หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา

6. ทดสอบด้วยสเปกโตรมิเตอร์