คณะผู้บริหารและพนักงานได้เข้ารับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลงวันที่ 20/09/2562 13:00

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น.

ทางบริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด นำโดยคุณสมศักดิ์ สิริเลอสรวง กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารและพนักงานได้เข้ารับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จาก ดร. ณัฐพล รังสิตพล (ขวา) เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้ง 3 ใบ ได้แก่ มอก.1439-2558 สำหรับหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไอน้ำยวดยิ่ง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและเครื่องควบแน่น มอก. 2676-2558 สำหรับใช้งานทั่วไป ซึ่งทั้งสอง มอก. ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาล เอทานอล น้ำแข็งหลอด เป็นต้น ส่วน มอก. 2689-2558 ใช้สำหรับโครงสร้างงานตกแต่ง เช่น ราวบันได ลูกกรงบันได ราวกันตก ประตูรั้ว เตียงคนไข้ รถเข็นเครื่องมือครุภัณฑ์

ข้อมูลจาก
บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด