ท่อสแตนเลสสำหรับ

งานแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดพิเศษ

Thormo Tube

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแนวคิดอันก้าวไกล ทำให้เราสามารถผลิตท่อสแตนเลสสำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีคุณภาพสูง อันเป็นนวัตกรรมใหม่สามารถแลกเปลี่ยนความร้อนได้สูงขึ้น โดยที่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมีขนาดเล็กลง ทั้งยังส่งผลให้ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน

ลักษณะพิเศษของท่อ

  1. การสร้างครีบร่องเกลียวภายในหรือภายนอกท่อ ถูกออกแบบให้มีพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าท่อปกติ 30% ส่งผลให้จำนวนท่อที่ใช้น้อยลง และทำให้ขนาดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนนั้นเล็กลง นอกจากนี้ยังอาจจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนลดลง
  2. การสร้างร่องเกลียวที่ผนังท่อด้านในให้มีลักษณะเป็นเกลียวหมุนไปในทางเดียวกันตลอดทั้งท่อ ช่วยเพิ่มอัตราการไหลวน ส่งผลให้ความต้านทานความร้อนลดลง ทำให้สมรรถนะในการถ่ายเทความร้อนสูงขึ้นประมาณ 50% เมื่อเปรียบเทียบกับท่อปกติ
  3. ครีบร่องเกลียวยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้ท่อ ในขณะที่ผนังท่อในส่วนที่บางลงนั้น กลับส่งผลดีต่อการเพิ่มสมรรถนะ การถ่ายเทความร้อนของท่อได้ดียิ่งขึ้น
  4. ท่อทุกเส้นผ่านการทดสอบโดยใช้แรงดันลมและแรงดันน้ำ ตามมาตฐานสากล ASTM , PED

According to

ASTM A-249, ASTM A-269

(Thormo Tube)

ขนาดและน้ำหนัก ตามมาตรฐาน