มาตรฐานการผลิต

การผลิต

1. กระบวนการอบ

เราอบท่อสแตนเลสที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นจึงทำให้เย็นลงภายใน 10 วินาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสแตนเลส

การอบช่วยจัดเรียงโมเลกุลของสแตนเลสภายหลังจากการเชื่อมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

2. กระบวนการชุบ

เราชุบท่อสแตนเลสในกรดที่เจือจางแล้วเป็นเวลา 15 นาที เพื่อทำความสะอาด และ ความงดงามของผิวสแตนเลส

3. กระบวนการขัดผิว

กระบวนการขัดผิว ทำให้ผิวสแตนเลสเป็นประกายงดงาม ง่ายต่อการบำรุงรักษาทำความสะอาด และ ยืดอายุการใช้งาน เราจึงบริการท่านด้วยหัวขัดที่หลากหลาย โดยปรกติมี ผลิตภัณฑ์ 2 ประเภทที่ผ่านกระบวนการขัดผิว

ผลิตภัณฑ์แรก คือ

ท่อสแตนเลสสำหรับการตกแต่ง เกรด ASTM A-554 ซึ่งได้รับการขัดที่ความละเอียด 400

ผลิตภัณฑ์ที่สอง คือ

ท่อสแตนเลสเกรด ASTM A-270 ซึ่งนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งโดยทั่วไปขัดทั้งผิวด้านนอก และ ด้านใน ด้วยความละเอียด 180 แต่ทางโตโยมิลเลนเนียม ขัดผิวด้านในที่ความละเอียด 320 และ ขัดผิวด้านนอกที่ความละเอียด 180

นอกจากนี้เรายังควบคุมคุณภาพผิวของสแตนเลสภายหลังการขัดด้วย การทดสอบค่าความเรียบของผิว เพื่อความเชื่อมั่นในคุณภาพ

4. มาตรฐานระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

รายละเอียดที่เราบันทึกลงในท่อสแตนเลส ประกอบด้วย ชื่อบริษัท เกรด หมายเลขวัตถุดิบ และ หมายเลขแสดงรายละเอียด โดยใช้วิธีการระบุรายละเอียด 3 วิธี ได้แก่

การติดสติกเกอร์

เราติดที่ด้านนอกผลิตภัณฑ์ท่อสแตนเลส ASTM A-270 และ ติดที่ด้านในสำหรับท่อสแตนเลส ASTM A-554

การพ่นตราชนิดหมึก (อิงค์เจ็ต)

ใช้สำหรับระบุท่อสแตนเลสเกรด ASTM A-270, ASTM A-249 และ A-269

การพ่นตราโดยใช้ไฟฟ้า (การอาร์ค)

จัดทำพิเศษเฉพาะที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น

มาตรฐานการพ่นตรา

Manufacturer Specification Grade Polished grit No. Size x Thickness x Length Production No.
TOYO MILLENNIUM ASTM-A270 TP 316L POLISHED OD#180 ID#320 25.4 x 1.6 x 6000 MM. PP06140159-1

เลื่อน ซ้าย-ขวา

5. กระบวนการบรรจุภัณฑ์

เราเอาใจใส่และให้ความสำคัญเป็นพิเศษในกระบวนการบรรจุภัณฑ์ และ การเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อนำส่งสินค้าคุณภาพถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่อสแตนเลสสุขอนามัย ASTM A-270 ซึ่งต้องใช้ในงานสุขอนามัย เราจึงบรรจุท่อทุกเส้นในซองพลาสติก และ ปิดหัวท้ายท่อทุกชิ้นด้วยฝาพลาสติก เพื่อรักษาความสะอาดของท่อจนถึงมือลูกค้า เช่นเดียวกับท่อตกแต่ง ASTM A-554 ที่บรรจุท่อทุกเส้นในถุงพลาสติก เพื่อรักษาความเงาของท่อ

กล่องกระดาษ

ลังเหล็ก

ห่อพลาสติก

การมัดรวมกลุ่ม

รูปแบบของการบรรจุภัณฑ์ แบ่งตามชนิดและลักษณะของผลิตภัณฑ์

การบรรจุแบบลังเหล็ก

เป็นการบรรจุในกล่องโลหะที่แข็งแรง และห่อหุ้มท่อสแตนเลสด้วยแผ่นพลาสติก และ แผ่นพลาสติกกันกระแทก

การบรรจุแบบกล่อง

เป็นการบรรจุในกล่องกระดาษที่หนาพิเศษ และห่อหุ้มท่อสแตนเลสด้วยแผ่นพลาสติก และโฟมกันกระแทก

การมัดท่อแบบหกเหลี่ยม

เป็นการมัดท่อในลักษณะหกเหลี่ยม เนื่องจากจะช่วยกระจายน้ำหนักท่อได้ดี และ ป้องกันการบุบ และ เสียหายขณะขนส่ง

องค์ประกอบทางเคมี

กระบวนการผลิต

การทดสอบคุณภาพ