โตโย มิลเลนเนียม เข้ารับมอบประกาศนียบัตร Carbon Footprint Organization ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”

ลงวันที่ 11/10/2562 20:00

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2562

บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด เข้ารับมอบประกาศนียบัตร Carbon Footprint Organization ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการมอบประกาศนียบัตรแด่บุคคล ชุมชน องค์กร และผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนที่ อบก. ให้การรับรองใช้เครื่องหมายกิจกรรมชดเชยคาร์บอน

รวมถึงการแสดงนิทรรศการจากผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน ทั้งนี้ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน ประมาณ 1,500 คน

ข้อมูลจาก
บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด